Konkurrenceret


Vi har en færdigpakke bestående af 2 videoer, der dækker de generelle regler indenfor konkurrenceret. Derudover kan i bestille specielt fremstillede videoer efter jeres behov,

der beskriver konkret hvad konkurrenceret betyder for jeres virksomhed. 


Med e-learning i konkurrenceret får I certificeret jeres medarbejdere, og får samtidigt dokumenteret, at konkurrenceret awareness er gennemført. Løsningerne består af en 2 videoer, hvor hver enkelte video har en varighed på under 3 minutter.


Hvorfor konkurrenceret

Konkurrencelovens formål er at fremme en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom konkurrence til gavn for virksomheder og forbrugere.

Effektiv konkurrence anses med rette som et gode. Dels indebærer det, at varer og tjenesteydelser erhverves til rimelige priser til gavn for erhvervslivet, forbrugere og dermed hele det danske samfund - dels indebærer effektiv konkurrence, at der tænkes mere innovativt og tages højde for ressourceforbrug, miljø og energirigtighed i valget af løsningsmodel.

 

Hvis man bryder loven er straffen store både til virksomheder men også til enkeltpersoner – der kan gives bøder på mere end 20 mio. kr. samt fængselsstraf

 

Bøder

Virksomheder eller personer, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder konkurrenceloven, kan straffes med bøde. Når bøderne skal beregnes, tages der udgangspunkt i overtrædelsens grovhed og varighed. For virksomheder skal der desuden tages hensyn til virksomhedens omsætning.

 

Overtrædelsens grovhed

Ved vurderingen af overtrædelsens grovhed sondres der mellem en mindre alvorlig, en alvorlig og en meget alvorlig overtrædelse.

Grundbeløbet til en virksomhed for en mindre alvorlig overtrædelse bør ifølge bemærkningerne til loven være op til 4 mio. kr., grundbeløbet for en alvorlig overtrædelse bør være fra 4 mio. kr. til 20 mio. kr., mens grundbeløbet for en meget alvorlig overtrædelse bør være fra 20 mio. kr. og opefter.

 

Grundbeløbet til en person, der har begået en mindre alvorlig overtrædelse, bør ifølge bemærkningerne være på mindst 50.000 kr. Grundbeløbet for en alvorlig overtrædelse bør være på mindst 100.000 kr., mens grundbeløbet for en meget alvorlig overtrædelse bør være på mindst 200.000 kr.

 

Fængselsstraf

Hvis en virksomhed eller person har deltaget i et kartel, kan straffen stige fra bøde til fængsel i op til 1 år og 6 måneder. Det forudsætter, at overtrædelsen af konkurrenceloven er sket med forsæt, og at den er grov beskaffenhed, navnlig på grund af overtrædelsens omfang eller de skadevirkninger, den er egnet til at medføre.

Hvis der er tale om særligt skærpende omstændigheder, og overtrædelsen er sket med forsæt, kan straffen for deltagelsen i et kartel stige til fængsel i op til seks år

KAPI Aps

CVR 40152164

COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Læs mere om vores cookies og privatlivspolitik
Godkend