Vidste du ?:

At bestyrelser i frivillige foreninger har samme ansvar som professionelle bestyrelser?


De fleste bestyrelsesmedlemmer i foreninger er ikke bekendt med de mange regler som en bestyrelse skal overholde.


I får adgang til et nemt tilgængeligt og billigt videoleksikon med relevante emner så I kan blive godt klædt på til at varetage opgaverne.   


Du kan som supplement blive certificeret 


Det er let at benytte adgangen til opslagsværk når spørgmål melder sig

Frivillige bestyrelser

I

Ansvar og opgaver

1. Bestyrelsesansvar I foreninger

2. Foreningens økonomiske ansvar

3. Formandens rolle

4. Kasserens rolle


Generalforsamling

1. Stiftende generalforsamling

2. Ordinær generalforsamling

3. Ekstraordinær generalforsamling

4. Valg af bestyrelse og konstituering


Vedtægter

1. Foreningen har brug for vedtægter

2. Foreningsvedtægter del 1

3. Foreningens vedtægter del 2


Registreringer

1. Typer af foreninger

2. legitimations og krav til foreninger

3. registrering af foreninger og medarbejdersignatur

4. Foreningens bankkonto og legitimering


Dagligdagen

1.  Motivering af frivillige I foreningen

2. Ansættelse af lønnede medarbejdere

3. Indhente børneattester


Phising

1. Phising

2. Spearphising, whaling, smishing, vishing

3. Gode råd til at undgå phising


Grundlæggende GDPR:

1: Hvad er persondata

2. Hvad er databehandling

3. HVad må data bruges til

4. Hvad er et databrud  1.  

   Frivillige bestyrelser 

   emner under produktion

   I

   Konstituering af bestyrelsen

   Hvordan sikrer vi, at der sker udvikling i foreningens arbejde

   Løsning af konflikter

   Forsikringer

   Byggesager - hvordan kører en byggesag- før- under - efter

   Vedligeholdelsesaftaler

   Indkøb

   Affald

   Hvordan laves en god forretningsorden
    1.