GDPR - til at forstå


- I får adgang til alle videoer inden for GDPR samt mulighed for at blive certificeret i relevante områder.  


Det er let at benytte adgangen til opslagsværk når spørgmål melder sig

GDPR  

Registreredes rettigheder:

 1. Oplysningspligt
 2. Ret til indsigt
 3. Ret til berigtigelse
 4. Ret til sletning
 5. Ret til begrænsning i behandling
 6. Ret til dataportabilitet
 7. Ret til indsigelse
 8. Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse 

  

Cookies:

 1. Cookies generelt
 2. Cookies GDPR
 3. 3.parts cookies

 

Databehandlere:

 1. Dataansvarlig eller databehandler?
 2. Hvad er en databehandler og en databehandleraftale

 

Datatilsynet:

 1. Hvad er et databrud DK/EN
 2. Hvad hvis jeg opdager noget uhensigtsmæssigt DK/EN
 3. Frister for indberetning til datatilsynet
 4. Hvordan indberetter jeg

 

Håndværkere:

 1. Hvad er persondata
 2. Kundens oplysninger
 3. Håndværkeren og servicefolk

 

Håndværksmesteren:

 1. Hvad er persondata
 2. Hvad er databehandling
 3. Kundens oplysninger
 4. Håndværkeren og servicefolk
 5. Hvad er et databrud
 1.  

  GDPR

  Om forordningen:

  1. Bagrunden for forordningen
  2. Hvem er berørt af forordning
  3. Hvad er persondata

   

  Grundlæggende 1:

  1. Hvad er persondata
  2. Hvad er databehandling
  3. Hvad må data bruges til
  4. Hvad er et databrud

   

  Grundlæggende 2:

  1. Hvad skal jeg tænke på i hverdagen
  2. Hvad er følsommedata, og hvad med CPR-numre, kreditkortnr. m..v
  3. Hvad gør jeg når jeg opdager noget uhensigtsmæssigt
  4. Billeder og videoer

   

  HR 1:

  1. Ansøgere
  2. Før ansættelse
  3. Under ansættelse
  4. Efter ansættelse

   

  HR 2:

  1. Sletning af data
  2. Foto og videoer ansatte
  3. Overvågning af medarbejdere


  Kundeservice:

  1. Hvilke oplysninger må jeg give
  2. Hvilke oplysninger må jeg registrere og gemme
  3. Hvad er følsomme personoplysninger
  4. Hvilke oplysninger må jeg dele


  IT:

  1. Sikker mails
  2. Adgangskontrol
  3. Testmiljøet og midlertidige databaser
  4. Privacy by design eller default
  5. Sletning af data
   1.